Artmet
  • Artmet

    SA Artmet

  • Adresă mun. Chişinău, str. Feredeului, 12
  • Anul fondării 1956
  • Telefon +373 22 271061
  • Produse

    Articole din metale feroase, neferoase și din aliaje

  • URL
Manufactură

Compania propune proiectarea si confectionarea constructiilor metalice si a utilajului nestandardizat la comanda si conform documentației.

Istoric

Compania are o experienţă vastă în confecţionarea matriţelor, press-formelor, a formelor de turnare şi a diverselor echipamente tehnologice, asigură cu utilaj necesar pentru producerea echipamentului cu greutatea până la 2000 kg.
Secţiile mecanice ale uzinei sunt echipate cu diverse utilaje de tăiat metal, de sudare, precum şi cu produse de piese forjate şi presate pentru confecţionarea pieselor cu greutatea până la 400 kg.
Este folosită pe larg turnarea metalelor feroase şi neferoase, precum şi a materialelor plastice. Pentru a asigura caracteristici înalte de exploatare şi starea intactă a articolelor de coroziune, uzina aplică acoperiri galvanice, cu lacuri şi vopsele, precum şi diverse acoperiri polimerice pulverulente. Sunt activ implementate tehnologii noi, proiectări şi modelări computerizate.

Certificate

1. Laboratorul metrologic este certificat la "Moldova-Standard"
2. Reparația de măsurători liniare și unghiulare. Autorizare Seria R № 000299

Selectează categoria