12 - 13 nov - dec

Organizatorul

Muzeul Național de Artă al Moldovei

Data și Ora

joi, 12 noiembrie 2020,
16:00 - 18:00
duminică, 13 decembrie 2020,
10:00 - 18:00

Adresă

mun. Chișinău, str. 31 august 1989

Contacte

+373 22 241312;
artmuseum_md@yahoo.com

Parteneri

Mobiasbanca

Finisat

Expoziția personală a pictorului Sergiu Cuciuc

Doritorii sunt invitați să admire lucrările pictorului Sergiu Cuciuc, ale căror teme de bază sunt oamenii şi natura.

Sergiu Cuciuc, pictor, personalitate publică, s-a născut la 14 noiembrie 1940 în satul Doibani, din Dubăsari, absolvind Şcoala Republicană de Pictură I. Repin din Chişinău (1956–1961) şi Institutul de Arhitectură, Pictură şi Sculptură I. Repin din Sankt-Petersburg, Facultatea de Istorie şi Teorie a Artelor (1962–1969).
Activitatea de creaţie debutează în 1962, iar din 1965 devine membru al UAP din Moldova.

Între anii 1961–1973 activează în calitate de muzeograf, devenind mai apoi director al Muzeului Republican de Arte Plastice (1979–1983) şi preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (1987–1992), fiind, între anii 1995-1999 şi 2001-2002 şef al Direcţiei Principale Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii al Republicii Moldova, devenind viceministru al aceluiaşi minister.

În perioada (1992–1995) Sergiu Cuciuc cumulează activitatea de creaţie cu cea de cercetător ştiinţific la Institutul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, unde a elaborat monografia Pictura contemporană din Moldova, iar, anterior, în 1975, în colaborare cu Matus Livşiţ editează monografia-album Gleb Sainciuc.

Maestrul Sergiu Cuciuc a fost, de-a lungul timpului, exponentul mai multor expoziţii personale în ţară şi străinătate: România, Rusia, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Franţa, Danemarca, Germania, Mongolia, Japonia, Ucraina, Belarus, Lituania şi Kazahstan, iar operele sale au rămas incluse în majoritatea colecţiilor publice din aceste ţări. Pentru activitatea sa de creaţie pictorul a fost decorat cu diverse distincţii.

Calendar 31

Selectează categoria