/ Diverse view 1510

Gradina Botanică Națională "Alexandru Ciubotaru" este principala structură de cercetare în domeniul botanicii din Republica Moldova. Aici, deja de mulți ani, funcționează Laboratorul de Embriologie și Biotehnologii, care se ocupă cu obținerea tehnologiilor de multiplicare a plantelor valoroase pentru economia națională, inclusiv a arbuștilor fructiferi.

La moment, laboratorul realizează un proiect instituțional, scopul căruia constă în elaborarea tehnologiilor de creștere și multiplicare a unor taxoni de interes economic. Astfel au fost cercetate circa 20-30 de soiuri de mur aduse de peste hotare, dintre care 5 au fost recomandate pentru condițiile din Republica Moldova. Este vorba de soiurile de mur fără spini (Thornfree, Arapaho, Tripple Crown, Loch Ness). Au mai fost adaptate 8 soiuri de hibrizi dintre zmeur și mur: Tayberry, Loganberry, Chehalem, etc., care au fost aduse din SUA. Tot aici, au fost multiplicate câteva soiuri de lonicera (afin siberian) și 4 soiuri de goji, dintre care unul a fost creat chiar în cadrul laboratorului și numit “licurici”. Un interes deosebit prezintă actinidia, o varietate de kiwi sălbatic, adusă din orientul îndepărtat, o plantă foarte întrebată la moment. În cadrul laboratorului, aceasta a fost studiată pe parcursul a circa 10 ani, și în final, aclimatizată și adaptată la mediul local.

Multiplicarea plantelor in vitro

Una din activitățile de bază ale laboratorului este multiplicarea plantelor decorative și a arbuștilor fructiferi, care se înmulțesc dificil prin metode tradiționale, prin semințe sau prin butași. De aceea aici are loc înmulțirea plantelor prin metoda in vitro. Specialiștii laboratorului reproduc plantele după această metodă încă din 1996, inițial optând pentru plantele rare și pentru însănătoșirea colecțiilor Grădinii Botanice. La moment însă specialiștii laboratorului, muncesc mai mult pentru a crește plante solicitate pe piața locală, cum ar fi murul, goji, aronia, lonicera sau actinidia.

Metoda in vitro se mai numește micropropagare și reprezintă un ansamblu de procedee de înmulţire a plantelor prin utilizarea culturilor in vitro de celule, ţesuturi şi organe vegetale. Acest tip de înmulțire se realizează în condiţii sterile, controlate artificial, în recipiente speciale, pe medii nutritive artificiale. Acest tip de înmulţire are trei etape principale: iniţierea, atunci când fragmente de plante sunt sterilizare și introduse în vitro, multiplicarea, fază în care se produc cicluri succesive (pasări) de culturi pentru a obţine numărul dorit de plante şi în final aclimatizarea, când plantele se scot din condițiile in vitro şi are loc adaptarea lor la condiții naturale.

Prin multiplicarea in vitro se obțin plante omogene și uniforme, care înfloresc și fructifică la un termen anumit, fiind mult mai potrivite pentru plantațiile industriale. Plantele obținute sunt devirozate, însănătoșite și, în rezultatul procesului, se primesc identice cu planta mamă. Ponderea de reușită (prindere) în cazul metodei in vitro este de 98-99%.

Este o metodă ce dă posibilitate posesorului unei plante productive, aducând-o în laboratorul respectiv, să fie clonată și micropropagată, obținând o copie similară a acesteia (sunt preluate celulele plantei mamă).

Multiplicarea in vitro are toate șansele să devină tehnologia viitorului întrucât conduce la obținerea unui număr mare de plante sănătoase, care cresc mult mai eficient.

Perspectivele de dezvoltare a laboratorului

Discutând cu Nina Ciorchina, doctor în biologie, șefa Laboratorului de Embriologie și Biotehnologii, am aflat că aici lucrează 10 colaboratori: jumătate din personal fiind specializat în domeniul multiplicării in vitro, iar cealaltă jumătate fiind implicată în procesele ex vitro sau de aclimatizare. Pe lângă arbuștii fructiferi, aici au fost elaborate circa 40 de tehnologii de multiplicare a diferitor specii și soiuri de plante decorative, dintre care cele mai populare și solicitate sunt levănțica, liliacul, stevia, ceratostigma, minitrandafirii, rozmarinul, pelinul lămâios, palmierul decorativ, etc.

Problema de bază cu care se confruntă laboratorul este lipsa personalului calificat și a utilajului modern care ar permite prestarea serviciilor mai calitativ și mai rapid. Este nevoie și de o îmbunătățire a condițiilor de muncă, de o reparație generală, deoarece capacitatea blocului biotehnologic din cadrul Grădinii Botanice este mult mai mare. Există și tineri specialiști ale căror teze de licențe sunt dedicate anume elaborări și multiplicării soiurilor noi de plante.

Potenţialul ştiinţific al laboratorului și lucrările efectuate de colaboratori sunt cunoscute şi apreciate în lume, realizările ştiinţifice obținute fiind prezentate la multiple întruniri de rang internaţional şi republican.

Serviciile oferite

Materialul săditor poate fi procurat sau multiplicat atât de către gospodăriile țărănești, cât și de către persoanele fizice. Doritorii pot solicita informații prin telefon, sunând în anticameră sau se pot informa de pe site-ul oficial al Grădinii Botanice.

În afară de materialul săditor, reprezentanții laboratorului propun și servicii de consultanță cu privire la plantare, proiectare a terenurilor și plantațiilor. Se oferă sfaturi privind procedeele de tăiere de rod și vegetație, îngrijire și prelucrare a plantelor, de combatere a dăunătorilor și bolilor.

Datele de contact ale Grădinii Botanice sunt: mun. Chișinău, str. Padurii, 18, tel: +373 22 55-04-43.

Realizarea acestui material a fost posibilă datorită proiectului Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață a Producătorilor de Pomușoare, implementat de Centrul de Consultanță în Afaceri, finanțat de HEKS Moldova.