/ Eco Madein.md view 1140

Trăim într-o perioadă când agricultura ecologică pe plan mondial este în plină dezvoltare, iar cererea pentru produsele eco este în creștere constantă. Termenul de agricultură ecologică este unul protejat, iar agricultorii pot produce și comercializa produse eco (bio, organice) doar dacă dețin un certificat special. Certificarea ecologică presupune implementarea a numeroase practici de protecție a mediului, norme de calitate, sănătate și securitate a alimentelor, și mai ales, diverse procedee de trasabilitate.

Pentru Republica Moldova produsele agro-alimentare ecologice şi comercializarea lor este o şansă reală de a aceede pe piețele internaționale, întrucât cererea de produse agricole eco este în creştere. Țara noastră dispune de o lege, adoptată în conformitate cu cerințele internaționale, și există un șir de producători autohtoni care o cunosc și o respectă, bucurându-se de titlul producător ecologic. Însă o mare parte din produsele eco fabricate în Moldova sunt exportate, iar consumatorul autohton are mai puțin acces la ele.

Etapele de bază pentru a obține certificarea ecologică

Pentru a iniția acest proces, un fermier trebuie să cunoască avantajele și dezavantajele acestui sistem, să aibă cunoștințe de agricultură ecologică, să își stabilească un plan de acțiuni pe termen mediu și lung și să fie in permanență la curent cu reglementările naționale și europene în acest domeniu.

Inițial, producătorul trebuie să depună o cerere la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Apoi, deținând fișa de înregistrare aprobată de minister și dosarul cu care a aplicat, se adresează unui organism de inspecție și certificare. Producătorul trebuie să prezinte la minister actele ce confirmă faptul că, deține în gestiune suprafețe destinate producerii eco, este înregistrat ca întreprindere, a creat un plan de lucru al întreprinderii în care se vor respecta criteriile ecologice de producere. Organismul de inspecție și certificare, pe parcursul unei luni de zile, va merge la producător pentru a examina loturile de teren. Apoi, producătorul semnează un contract cu Organismul de Inspecție și Certificare, care se achită anual și trece perioada de conversie.

Conversia la agricultura ecologica reprezintă perioada de timp în care se face trecerea de la sistemul de agricultură convențională la sistemul de agricultură ecologica. Pe parcursul acestei perioade se aplică regulile specifice agriculturii ecologice.

Perioada de conversie trebuie să fie suficient de îndelungată pentru a crește semnificativ fertilitatea solului și pentru a restabili echilibrul ecosistemului. În urma procesului de conversie, terenul, culturile agricole, recolta și animalele trebuie sa capete calitățile specifice producției ecologice.

După perioada de conversie, fermierul obține un certificat ce confirmă că în cadrul întreprinderii este asigurat lanțul de producere ecologică.

Organismele de certificare din Republica Moldova

La moment există 3 organisme de inspecție și certificare a produselor agroalimentare ecologice, la care pot apela producătorii din țară:
1. SC Certificat Eco SRL (acreditat pentru produse primare vegetale și pentru produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar);
2. SC Bio Cert Traditional SRL (acreditat pentru produse primare vegetale);
3. SC Control Union Dnjestr SRL (acreditat pentru produse primare vegetale și pentru produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar).

Aceste instituții au rolul de a monitoriza și verifica, pe parcursul perioadei de conversie, dacă fermierul respectă criteriile ecologice, iar dacă se depistează unele neconformități, se oferă un anumit termen în care producătorul trebuie să le înlăture. În anul 2019, de către aceste 3 organisme au fost certificați 92 de producători ecologici.

Există și organisme internaționale ce pot certifica producătorii agricoli din Moldova. De obicei, de către aceste organisme sunt certificați producătorii mari, ce exportă cantități semnificative de produse. Acestea sunt recunoscute de către Comisia Europeană, însă nu sunt încă recunoscute de către Ministerul nostru. În prezent se întreprind măsuri pentru a ajusta cadrul legal și a soluționa această problemă.

Produsele ecologice din Republica Moldova au sigla cu inscripția „Agricultura Ecologică-Republica Moldova”. Simbolul mărcii este o frunză în spațiu, culorile căreia se modifică de la nuanțe deschise spre cele închise. În interiorul frunzei este amplasat logotipul „eco” de culoarea verde-deschis.