/ Economie view 1158

Pe parcursul ultimilor ani, exportul produselor de origine agricolă și alimentară din Republica Moldova a fost în continuă creștere ca volum și mai variat ca piețe de desfacere. De asemenea, nu putem să nu remarcăm apariția mai multor programe și instituții care au menirea de a susţine exportatorii de fructe şi legume prin oferirea de informaţii valoroase în acest domeniu. Oportunitățile de export pentru producătorii locali din sector agro-alimentar au fost discutate și în cadrul Moldova Business Week 2018, care este cel mai important eveniment național în domeniul afacerilor, organizat la Chișinău începând cu anul 2014. În cadrul panelului dedicat agriculturii și industriei alimentare s-au discutat mai multe subiecte legate de atragerea investițiilor, de internaționalizarea comerțului, dar mai ales de deschiderea piețelor internaționale pentru sectorul fructe și legume din Moldova.

Implementarea unui șir de reforme și politici guvernamentale în ultimii ani are ca scop valorificarea la maxim a poziției geografice avantajoase a țării noastre, dar și accesul ei la o piață de circa 800 de milioane de potențiali consumatori – rezultat al încheierii acordurilor de liber schimb cu 43 de state din UE, CSI și Asia. Ca rezultat, în anul 2017 valoarea exporturilor moldovenești a constituit 2,5 mld. USD, în creștere cu 19% față de indicatorii din 2016. În primele 9 luni ale lui 2018, acest indicator a depășit deja 2 mld. USD. S-a reconfigurat și distribuția produselor de export, peste 2/3 sau 70% din mărfuri ajung în Uniunea Europeană.

Recomandări pentru a iniția exportul de fructe și legume

Înainte de a se implica nemijlocit în procedura de export, există un șir de momente pe care producătorii din sectorul agro-alimentar trebuie să le ia în considerație. Aici e vorba de:
- Identificarea noilor oportunități de piață, o înțelegere mai bună a potențialul pieței de export;
- Integrarea în lanțul de aprovizionare și optimizarea procesului de trasabilitate (Trasabilitatea unui produs se referă la originea materialelor şi părţilor care intră în componenţa acestuia; istoricul procesării produsului, distribuţia şi locaţia acestuia după livrare).
- Modernizarea proceselor de producere și a celor de post-recoltare. Implementarea facilităților moderne de depozitare;
- Selectarea piețelor țintă conform lanțului valoric, de exemplu, identificarea unui sector unde Moldova are un avantaj competitiv mai mare;
- Colaborarea între potențialii exportatori pentru a pregăti o ofertă comună (în cazul în care volumul cererii va depăși capacitatea de producere a unui singur producător);
- Mobilizarea sprijinului din partea guvernului și a altor donatori (investitori);
- Implementarea standardelor de calitate și certificarea;
- Investițiile în tehnologiile informaționale și în resursele umane;
- Dezvoltarea unei strategiei de marketing pentru export.

Reguli de etichetare și ambalare

În UE, dar și în alte state ale lumii există cerințe legale cu privire la etichetarea şi marcarea unui produs, precum și cerințe specifice care pot fi înaintate de importator. În mod obișnuit, sunt solicitate următoarele informații cu privire la produse:
- ingredientele utilizate pentru fabricarea acestui produs;
- instrucțiunile de utilizare;
- ţara de origine;
- producătorul;
- codul de bare.

Cerințele pot varia în funcție de categoria de produse, lanţul de distribuţie, magazine sau țară și se stipulează în contractul de export-import.

De asemenea, un accent deosebit se acordă ambalajului. Ca exemplu, în spațiul UE, pe parcursul ultimilor ani au apărut cerințe specifice față de acesta. Se dorește excluderea lăzilor și altor ambalaje masive din lemn, fiind promovate ambalajele compacte (caserole/cutii din celuloză, alveole, saci raschel, etc.). Se pune un accent deosebit pe factori precum reciclabilitatea/ biodegradabilitatea, atractivitatea, termenul de valabilitate sau termenul de prezenţă la raft.

În acest an, la nivel European, a fost adoptată o strategie conform căreia, toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată a microplasticului va fi limitată.

Produsele ecologice vor fi exportate mai ușor

Producătorii locali care practică agricultura ecologică își vor putea exporta producția mai ușor pe piața Uniunii Europene, deoarece certificatele eliberate de instituțiile naționale pentru produsele agroalimentare vor fi recunoscute pe piața europeană. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat recent de Guvernul RM.

Proiectul Legii privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice vine să armonizeze legislația noastră la legislația europeană. În același timp, organismele de certificare internaționale, acreditate în UE, nu vor mai fi obligate să se reacrediteze și în Republica Moldova.

Cele mai recente studii arată că țările din UE în care Republicii Moldova exportă cele mai multe produse sunt: România, Polonia, Franța, Italia, Germania, Bulgaria și Austria. Printre produsele preferate de europeni au fost enumerate băuturile, în special vinurile, zahărul, cerealele și produsele de morărit, precum și fructele și legumele.