/ Economie view 615

În regiunile de Sud și Nord a Republicii Moldova vor activa două modele noi de cluster. Acestea sunt localizate în Cahul și Soroca oferind posibilitatea asocierii companiilor din industria creativă și textilă pentru a dezvolta proiecte comune. Generarea celor două clustere a fost realizată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin intermediul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX). Inițiativele au fost făcute publice în cadrul unui atelier de lucru “Politici de Cluster și Programul de Suport al Inițiativelor de Cluster”.

La evenimentul dedicat deschiderii celor două clustere au participat reprezentanți ai ODIMM, ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, o delegație a Uniunii Europene, experți locali și internaționali, etc.

Acordul de constituire a Clusterului Regional CREATIV din Cahul a fost semnat de 12 membri reprezentanți ai mediului de afaceri, școlilor profesionale și autorităților publice locale. Coordonatorul clusterului, Anatol Nebunu, director al Centrului de Business, a apreciat implicarea experților europeni, suportul oferit de ODIMM și UE pentru dezvoltarea industriilor creative din regiune. Acesta a accentuat că misiunea clusterului este de a stimula dezvoltarea industriei creative și a crește competitivitatea între companii pentru a aduce valoare adăugată antreprenorilor din regiunea de Sud.

Clusterul Textil din Soroca SORINTEX reunește un număr de 38 de membri fondatori. Managerul clusterului, Andrei Mârza a salutat efortul depus pentru susținerea sectorului și își propune ca entitatea creată să devină promotorul industriei textile în regiunea de Nord a Republicii Moldova. El a declarat că acest larg parteneriat presupune o colaborare eficientă între mediul de afaceri și factorii de decizie pentru a contribui direct la creșterea performanței, productivității și vizibilității.Membrii clusterelor vor beneficia de mai multe avantaje: oportunități de cooperare strategică cu alte companii și furnizori de servicii, marketing comun la nivel local, regional, național și internațional; acces direct și în timp util la informații, servicii; participarea comuna la târguri naționale și internaționale; acumularea de competențe suplimentare; idei și cunoștințe noi pentru diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate; introducerea noilor tehnologii; accesul la fonduri publice și private; etc.

Experiența internațională demonstrează că asocierea întreprinderilor producătoare, a furnizorilor și a instituțiilor de stat și private, ce activează într-un anumit sector (crearea de rețele de tip cluster) sporesc performanța tehnologică și productivitatea, contribuind la competitivitatea companiilor, extinderea pieței și creșterea vizibilității. Studiile arată că 70% dintre clusterele din intreaga lume au o poziție competitivă puternică sau foarte puternică pe piata, în timp ce 60% dintre acestea se caracterizează printr-un nivel ridicat de inovare.

Clusterele sunt concentrări geografice de instituții și companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite și alte entități importante din punct de vedere al concurenței care cooperează, formal sau informal, prin implementarea proiectelor comune pentru beneficii la nivel local, regional sau statal.