Exporturile de mărfuri moldoveneşti în luna mai 2012 s-au cifrat la 176,4 mil dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna precedentă, comunică agenţia Novosti-Moldova cu referire la Biroul Naţional de Statistică.

Din ianuarie pînă în mai 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 863,4 mil dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 4,9%. 

În primele cinci luni reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 4,3% şi au avut o valoare de 350,3 mil dolari SUA. Cota reexporturilor este egală cu 40,6% din volumul total al exporturilor.

În perioada de referinţă exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene au însumat 422,7 mil dolari SUA (cu 2,7% mai mult faţă de ianuarie-mai 2011), deţinînd o cotă de 49,0% în total exporturi.

În acelaşi timp s-au majorat exporturile în ţările CSI – 351,3 milioane de dolari SUA.

În mai 2012 în RM au fost importate mărfuri în valoare de 428,1 milioane de dolari SUA, ceea ce este cu 0,3% mai mult decît în luna precedentă şi cu 2,2% mai puţin decît în perioada respectivă a anului trecut.

În ianuarie-mai curet importurile au însumat 2 miliarde 59,1 milioane de dolari SUA (+5,2 faţă de perioada de referinţă a anului trecut).

Cota mărfurilor importate din ţările UE a constituit 42,4% din volumul total de importuri sau 873,9 milioane de dolari SUA (cu 2,1% mai mult decît în ianuarie-mai 2011).

Din ţările CSI au fost importate mărfuri în valoare de 687,9 milioane de dolari SUA, ceae ce este cu 4,4% mai mult decît în ianuarie-mai 2011. Din volumul total al producţiei importate acest indice corespunde cu 33,4%.

sursa: newsmoldova.md