/ Turism #madeinmd view 498

Pe parcursul anului 2016 cele 4 rezervații naturale („Codrii", „Plaiul Fagului", „Pădurea Domnească", „Prutul de Jos"), subordonate agenției „Moldsilva" au fost vizitate de către 10 mii de turiști locali și internaționali.

În anul curent agenția „Moldsilva" își propune să elaboreze un plan de acțiuni pentru următorii 5 ani, privind dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova. Acesta urmează a fi realizat în colaborare cu instituțiile de resort din țară, dar și cu implicarea organizațiilor și proiectelor internaționale.

Inițiativa vine după o analiză amplă privind potențialul sectorului forestier și posibilitatea de a se încadra activ în programele de dezvoltare a turismului şi a altor activităţi recreative pentru a atrage vizitatorii atât din ţară, cât şi din străinătate.

Sectorul forestier naţional dispune de un număr impunător de obiective silvo- ecologice de o importanţă majoră. Printre acestea se enumeră: rezervaţiile naturale "Codrii", "Plaiul Fagului", Pădurea Domnească, "Prutul de Jos", rezervaţiile peisagistice "Pădurea Hîrbovăţ", "Pădurea Hînceşti", diferite obiective vânătoreşti.

În context, menționăm că în anul 2016 reprezentanţii U.S. Forest Services (Serviciul Forestier al Statelor Unite ale Americii), au avut mai multe întrevederi cu mai multe instituții de profil din țară, inclusiv Agenția „Moldsilva", iar scopul a fost: schimbul de informații ce ţine de promovarea potenţialului eco-turistic al Republicii Moldova; includerea în circuitul turistic al rezervaţiilor Republicii Moldova, pentru diversificarea şi dezvoltarea produselor turistice noi; elaborarea unui model de proiect pilot ce ţine de dezvoltarea eco-turismului în rezervaţia "Plaiul Fagului". Acest proiect pilot are drept scop dezvoltarea şi promovarea clusterelor regionale cu accentuarea eco-turismului și încurajarea dezvoltării de proiecte similare și în alte locații de pe teritoriul ţării.

moldsilva.gov.md