Termeni și Condiții de Utilizare

Noţiuni generale

“Site-ul” – www.madein.md

“Utilizatorul” este orice persoană fizică sau juridică ce accesează serviciile Site-ul.

 “Vizitatorul” este orice persoană care accesează Site-ul.

“Servicii Plătite” – orice serviciu oferit utilizatorului de către Madein.md, contra plată.

“Servicii Gratis” – orice serviciu oferit utilizatorului în mod gratuit de către Madein.md.

“Informaţie”/ “Date” – orice tip de date ce se găsesc pe Site.

“Administraţia” – Proprietarii, moderatorii şi responsabilii pentru buna funcţionare a Site-ului.

Regulile date se răsfrâng asupra tuturor vizitatorilor şi utilizatorilor Site-ului. Folosirea acestui site implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare.

I. Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului

1.1 Utilizatorul poate folosi Site-ul doar în scopuri personale. Utilizatorul acceptă să nu copieze, reproducă sau să descarce informaţii de orice gen, accesate pe Site în scopul exploatării comerciale a Conţinutului Site-ului sau desfăşurării unei afaceri concurente cu Madein.md.

1.2 Utilizatorul consimte să nu folosească conţinutul Site-ului (atît “Serviciile Plătite” cît şi “Serviciile Gratis”) în detrimentul intereselor celui din urmă.

1.3 Utilizarea Serviciilor oferite de Site se face pe propria răspundere. Administraţia nu poartă responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte, produse prin utilizarea Site-ului sau site-urilor prezente în Conţinutul Madein.md.

1.4 Orice informaţie obţinută prin utilizarea serviciului pus la dispoziţie de catre Madein.md poate fi folosită doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informaţii.

1.5 În timpul folosirii Serviciilor Plătite şi Serviciilor Gratis, Utilizatorul se obligă să respecte legislaţia naţională şi internaţională în vigoare.

1.6 Utilizarea informaţiilor încărcate pe Site de către alţi Utiliziatori se face pe propria răspundere, Madein.md nu poartă răspundere pentru daunele ce pot fi provocate în urma folosirii acestor date.

1.7 Conţinutul Informaţiei încărcate pe Site şi daunele personale provocate în urma folosirii acestor date de către alţi Utilizatori, se face pe propria răspundere a Utilizatorului care a încărcat informaţia. Utilizatorul este unicul responsabil pentru infromaţiile făcute publice din contul său. În cazul accesării contului de către persone terţe, Site-ul nu poartă nici o responsabilitate pentru consecinţele ce pot apărea, aceasta revenindu-i Utilizatorului.

1.8 Madein.md poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate pe Site, pentru a face legătura cu site-urile a căror link-uri sunt puse pe site , iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sociale sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Madein.md nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link de pe alte site-uri sau conţinutul acestora.

Utilizatorul înţelege că Administraţia nu controlează site-urile/reţele sociale şi nu este responsabil pentru conţinutul acestora sau link-urile oferite de aceste site-uri/reţele sociale.

1.9 Utilizatorul se obligă ca informaţiile transmise Site-ului:

a) Să fie veridice, ţinând cont de specificul Site-ului.

b) Să nu conţină informaţii frauduloase şi să nu facă oferte frauduloase de produse, nu implică vînzarea obiectelor contrafăcute sau furate a căror comercializare este interzisă de legile în vigoare, nici nu promovează alte activităţi ilegale;

c) Nu produc daune altor Utilizatori şi Vizitatori ai Site-ului, inclusiv şi Site-ului Madein.md sau asociaţilor săi;

d) Nu încalcă drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate;

e) Nu încalcă legislaţia naţională şi internaţională în vigoare;

f) Nu conţin obscenităţi, pornografie sau mărfuri sexuale şi nu promovează material cu conţinut sexual. De asemenea nu conţine material dăunător minorilor;

g) Nu conţin calomnii şi defăimări la adresa altor Persoane juridice sau fizice, inclusiv în adresa altor Utilizatori;

h) Să nu facă discriminare pe criteriile stipulate de legile Republicii Moldova (rasă, religie, limbă, etnie etc.).

Orice informaţie irelevantă sau care va reprezenta o încălcare a “Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare,” vor fi cenzurate de către Administraţia Site-ului. Ţinând cont de cele stipulate mai sus, Administraţia Madein.md îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula contul oricărui Utilizator. La rândul său, Utilizatorul acceptă că Madein.md nu are nici o responsablitate faţă de el sau pentru daunele rezultate în urma acţiunilor ce contravin legislaţiei în vigoare sau “Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare”. Utilizatorul îşi asumă riscul ca Administraţia să întreprindă asemenea acţiuni.

II. Drepturile şi Obligaţiile Administraţiei

2.1 Conexiuni la alte site-uri:

a) Administraţia nu poartă răspundere şi nu oferă garanţii privind securitatea informaţiilor vehiculate prin Internet.

b) Administraţia nu poartă răspundere pentru comentariile de pe reţelele sociale cu care este integrat Madein.md.

c) Includerea link-urilor spre alte site-uri este făcută strict pentru a fi folosite de Utilizator şi pentru informarea acestuia. Acest fapt nu implică sprijinirea de către Administraţie a materialului disponibil pe acele site-uri. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc.

2.2 Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile utilizate pe Site, cu excepţia celor preluate de pe alte surse, sunt produsul intelectual al Madein.md.

2.3 Prin accesarea acestui site, sunteţi de acord cu faptul că Madein.md are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator.

2.4 Administraţia îşi rezervă dreptul de acţiona în judecată conform legislaţiei în vigoare, Utilizatorii care vor frauda Site-ul.

2.5 Erorile de program vor fi corectate în timp util.

III. Limitarea raspunderii

3.1 Madein.md nu poartă responsabilitate pentru calitatea produselor prezentate şi veridicitatea informaţiilor încărcate de către Utilizatori.  

3.2 Madein.md nu poartă răspundere pentru schimbul de informaţii între utilizatorii Site-ului. Madein.md este o platformă ce oferă spaţiu de informare şi posibilitate de promovare a produselor autohtone, însă nu poate confirma identitatea fiecărui Utilizator, de aceea vă recomandă să aveţi grijă cu cine faceţi schimb de informaţie.

3.3 Madein.md nu oferă garanţii că Informaţiile şi Comentariile postate de către Utilizatori nu încală Drepturile de orice fel a Persoanelor Terţe.

IV. Preluarea materialelor

Preluarea știrilor, reportajelor și interviurilor de pe site-ul Madein.md se face doar cu indicare sursei (madein.md – link activ la stirea respectivă). La preluarea foto și video reportajelor de pe site, logo-ul madeinMD se păstrează.

V. Dispoziţii generale

5.1 Administraţia poate să modifice “Termenii şi Condiţiile de Utilizare” a Site-ului fără a anunţa Utilizatorul/Vizitatorul. Modificările efectuate vo fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişarea pe Site. Modificările făcute sunt considerate a fi acceptate de către Utilizator/Vizitator prin continuarea utilizării Serviciilor şi accesării Site-ului după afişarea modificărilor pe Madein.md.

5.2 Administraţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a respecta obligaţiile prevăzute în “Termeni şi Condiţii de Utilizare”, ca urmare a cauzelor aflate în afara controlului său.

Selectează categoria